Ogłoszenia – 18 marca 2018

1. Caritas naszej parafii zaprasza do wspierania Jałmużny Wielkopostnej – ofiarowywania darów i produktów długoterminowych, składanych do koszy przy wyjściu z kościoła. W ten sposób po...