I. Klasy III GIM
Indywidualne spotkania (tzw. skrutinia) dla kandydatów do sakramentu bierzmowania z klas III GIM i klas licealnych w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w następujące czwartki lub środy roku:

GRUPA 1 (czwartki)
15 listopada,
13 grudnia,
24 stycznia 2019,
21 lutego,
14 marca,
25 kwietnia,
16 maja,
6 czerwca

GRUPA 2 (środy)
21 listopada,
12 grudnia,
23 stycznia,
20 lutego,
20 marca,
24 kwietnia,
15 maja,
6 czerwca (czw)

Wszystkie spotkania prowadzone są w wyznaczonym miejscu i określonym czasie dla każdego z kandydatów. Skrutinia prowadzą osoby duchowne.

Poza indywidualnymi skrutiniami, odbywają się jeszcze spotkania wspólnotowe całej grupy. W roku szkolnym 2018/2019 przypadają na dni:
16 listopada (pt) o 19.00 w kościele górnym
15 marca (pt) o 19.00 w kościele górnym
17 maja (pt) o 19.00 w kościele górnym

 

II. Klasy VIII SP
Spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas 8 SP w roku szkolnym 2018/2019 odbywają się w następujące środy roku w kościele dolnym św. Małgorzaty DM w Łomiankach o 19.30, ul. Warszawska 121:
10 października
21 listopada
12 grudnia
23 stycznia
20 lutego
13 marca
24 kwietnia
22 maja
12 czerwca

Pytania w sprawach związanych z bierzmowaniem: sacharczukkrystian@gmail.com