Chrzest Święty

Chrzest dziecka odbywa się w kościele parafialnym stałego miejsca zamieszkania rodziców (nie ma znaczenia miejsce zameldowania). Jeśli gdzie indziej, konieczna jest zgoda ks. Proboszcza miejsca zamieszkania rodziców. Chrzest zgłaszają osobiście rodzice dziecka (lub rodzic) w kancelarii parafialnej około dwóch tygodni przed. Chrzty podczas Mszy św. o godz. 13.00 odbywają się w każdą niedzielę roku (poza okresem wielkiego postu). Chrzty poza Mszą św. i w inne dni są możliwe po ustaleniu z kapłanem.

W kancelarii należy przedłożyć:
– metrykę urodzenia USC,
– jeżeli rodzice dziecka mieszkają w innej parafii, należy dostarczyć stosowną zgodę przeniesienia chrztu
– dane personalne chrzestnych (datę ich urodzenia i dokładny adres zamieszkania),
– przed chrztem rodzice chrzestni (będący spoza parafii) przynoszą zaświadczenie ze swojej parafii zamieszkania o tym, że mogą być rodzicami chrzestnymi.

Kto może pełnić funkcje rodziców chrzestnych?
– ukończony 16 rok życia,
– przyjęty Sakrament Bierzmowania,
– bez przeszkód przystępują do sakramentów św.,
– katolicy, którzy żyją zgodnie z wszystkimi przykazaniami Bożymi i nauką Pana Jezusa,
– uczestniczą w niedziele i święta we Mszy św. i systematycznie przystępują do spowiedzi i Komunii św.

Nie mogą być chrzestnymi:
– żyjący w małżeństwie bez ślubu kościelnego,
– młodzież, która nie uczęszcza na katechezę,
– kto nie przyjął sakramentu bierzmowania,
– obojętni religijnie,
– prowadzący gorszący tryb życia.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania (spowiedzi św.), a w dniu chrztu – do Komunii św. Przy chrzcie św. asystują zarówno rodzice, jak i chrzestni. Do chrztu św. przychodzimy do zakrystii kościoła górnego 15 minut przed wyznaczoną godziną. Gdyby chrzest św. miał być z różnych przyczyn przełożony na inny termin, należy o tym poinformować parafię.

 

Pierwsza Komunia Święta

Przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w roku szkolnym 2017/2018: Msza Święta w II niedzielę miesiąca o 11.30 w górnym kościele. Po Mszy spotkanie dla dzieci i rodziców w kościele dolnym. Rocznica I Komunii dzieci przyjmujących sakrament w roku 2017 będzie 13.05.2018r. Pierwsza tura Komunii Świętej 20.05.2018r., druga tura 27.05.2018r.

 

Sakrament Pokuty i Pojednania

Sakrament Pokuty sprawowany jest podczas wszystkich Mszy Świętych: w niedziele, uroczystości, święta i dni powszednie oraz  w I piątki miesiąca 16.30-17.30 i 18.30-19.00.

 

Sakrament Bierzmowania

W roku szkolnym 2017/2018 spotkania dla uczniów III klas GIM i kandydatów z klas licealnych w podane czwartki roku (klasy II GIM w podane piątki roku). Liturgia sakramentu przypada w pierwszej połowie czerwca 2018. Przygotowanie osób dorosłych do sakramentu bierzmowania po zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.

 

Sakrament małżeństwa

Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej (w parafii narzeczonej lub narzeczonego) najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu.
Wymagane są  następujące dokumenty:
– Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
– Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej.
– Dowody osobiste narzeczonych.
– Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
– Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych.
– Dane świadków (imię, nazwisko, data urodzenia, adres).
W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia).

Namaszczenie chorych

Sakrament namaszczenia udzielany jest w I piątek miesiąca podczas wizyt domowych oraz po telefonicznym zgłoszeniu w kancelarii parafialnej.