ks. Jacek Siekierski – proboszcz
ks. Tadeusz Czocharyn – rezydent
ks. Sławomir Hermanowicz – wikariusz
ks. Krystian Sacharczuk – wikariusz
o. Roman Zając OSCam – pomoc duszpasterska