ks. Jacek Siekierski – proboszcz
ks. Tadeusz Czocharyn – rezydent
ks. Michał Turkowski – rezydent
ks. Michał Kaleta – wikariusz
ks. Krystian Sacharczuk – wikariusz