ks. Jacek Siekierski – proboszcz
ks. Tadeusz Czocharyn – rezydent
ks. Stefan Kazulak – rezydent
ks. Sławomir Hermanowicz – wikariusz
ks. Krystian Sacharczuk – wikariusz