Świadczymy pomoc materialną i duchową dla rodzin wielodzietnych o niskim statusie materialnym, ubogich, uzależnionych i współuzależnionych, zagrożonych patologią społeczną, chorych, starszych oraz dzieci.

Wszystkich osób korzystających z pomocy jest ok. 750. Obejmujemy pomocą materialną i duchową ok. 120 rodzin.

Działalność Zespołu oparta jest na stałej pomocy ze strony parafian. W każdym miesiącu przeprowadzana jest zbiórka pieniędzy do puszek, z których to zasobów dokonujemy zakupów do comiesięcznej pomocy. Organizujemy też zbiórką odzieży, sprzętu AGD i mebli.

Caritas otwarty w poniedziałki i piątki.
Wydawanie produktów żywnościowych w 2 i 4 piątek każdego miesiąca.