Rzymsko-katolicka Parafia Św. Małgorzaty DM
ul. Warszawska 121
05-092 Łomianki
tel: 022 75 11 004
fax: 022 75 10 983
e-mail: parafialomianki@gmail.com

Numer konta, na który można składać ofiarę na cele charytatywne:
Parafia św. Małgorzaty Caritas
ul. Warszawska 121, 05-092 Łomianki
MBS w Łomiankach 57 80090007 0000 1821 2001 0001