Święte Triduum Paschalne A.D 2023

WIELKI CZWARTEK 2023
„Zgromadzeni na modlitwie z Panem Swym,
W wieczerniku jak kiedyś Piotr i Jan
Celebrujemy tajemnicę wiary wraz,
Siejemy miłość i nadzieję wokół nas”
 
Wielki Czwartek, zgromadziliśmy się w kościele na przeżywaniu Ostatniej Wieczerzy, rozpoczynając czas świętego Triduum Paschalnego. Przedstawiciele wiernych podziękowali kapłanom za ich obecność, służbę i codzienny dar z siebie, doceniając w słowie i drobnymi upominkami ich zaangażowanie oraz świadectwo wiary.
„Dzięki Wam, księżom nasza parafia jest nie tylko jedną z jednostek administracyjnych na terenie Archidiecezji, ale przede wszystkim wspólnotą wspólnot, w której czujemy się jak w rodzinie i angażujemy się we wspólne dzieła z poczuciem misji”, podkreślili przedstawiciele Kościoła Domowego.
Jedną z intencji mszalnych, która wybrzmiała na początku liturgii i w czasie modlitwy była prośba o zdrowie i potrzebne łaski dla księdza Jacka Siekierskiego, którego nieustannie otaczamy naszą modlitwą i serdeczną pamięcią.
Ksiądz proboszcz Dariusz Kosk, podziękował na koniec wszystkim serdecznie za zaangażowanie w przygotowanie pięknej liturgii. Podziękowania kierował do Chóru Parafialnego, do służby liturgicznej, do dzieci wstępujących w grono nowych ministrantów oraz ich rodziców za troskę i konsekwencję w przyprowadzaniu ich do kościoła. Podziękował też panom, którzy zgodzili się na uczestnictwo w obrzędzie obmywania nóg. Wszystkim pozostałym dziękował za wytrwałość i obecność pomimo normalnego dnia pracy.
 
WIELKI PIĄTEK 2023
„Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”.
Z każdym czytaniem, pieśnią i znakiem zagłębialiśmy się w przeżywaniu męki i śmierci Pana Jezusa. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Wspólnota gromadzi się przy Krzyżu Jezusa. Oddajemy cześć Chrystusowi, który oddał za nas życie. Wpatrując się w krzyż wypełniamy słowo proroka Zachariasza: „Będą patrzeć na tego, którego przebili i boleć będą nad nim” (Za 12,10).
W homilii ks. Mateusz mówił, że miłość Boga do nas objawiła się w krzyżu Jezusa. „Panie, pomóż mi zrozumieć Twoją miłość”. Po komunii świętej, w czasie przeniesienia Najświętszego Sakramentu do grobu Pańskiego, chór parafialny zaśpiewał pieśń „Odszedł Pasterz nasz, zdroje wody żywej. Zbawca, źródło łaski, miłości prawdziwej, odszedł Pasterz nasz, co ukochał lud, Jezu dzięki Ci, za Twej męki trud”.
 
WIGILIA PASCHALNA 2023
Wigilię Paschalną rozpoczęła liturgia światła. Na zewnątrz kościoła kapłan poświęcił ogień, od którego następnie zapalił Paschał – symbol zmartwychwstałego Chrystusa. W kościele zabrzmiała uroczysta pieśń – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.
Rozbudowana liturgia Słowa przypomniała nam całą historię zbawienia, poczynając od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa.
Wyzywając orędownictwa wszystkich świętych, kapłan poświęcił wodę, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu. Wszyscy wierni odnowili swoje przyrzeczenia chrzcielne, a w świątyni znów zabrzmiało radosne Alleluja!!!
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
„Zmartwychwstał Chrystus Król, Zakrólował nasz Bóg,
Śmiercią zwyciężył śmierć, życie nam dał na wieki!”
„Niebo i Ziemia się cieszą ze zmartwychwstania Twego Chryste, Alleluja!
Boże, przez wielkanocną ofiarę Chrystusa dałeś swojemu ludowi zbawienie” – usłyszeliśmy w modlitwie otwierającej mszę świętą rezurekcyjną w naszym kościele.
Ksiądz proboszcz Dariusz Kosk powierzył Bogu dzisiaj o świcie całą naszą wspólnotę parafialną, wszystkich tych, dla których św. Małgorzata jest miejscem spotkania z Bogiem oraz naszych zmarłych spoczywających w pokoju na cmentarzu parafialnym.
W homilii wielkanocnej mówił o prawdzie, której na mocy Chrystusowego zmartwychwstania mamy być świadkami. -Nie bójcie się, gdy wyśmiewane są wasze wartości, gdy jesteście wyszydzani i ośmieszani. Prawdę jest trudno przyjąć. Zło w świecie będzie zawsze bardziej krzykliwe i silniejsze. Ale Chrystusowy pusty grób mówi; To nie jest prawda! Zło mnie ukrzyżowało, ale ja żyję! – głosił.
– Nie bójcie się być świadkami prawdy, że dobro zło zwycięża. Niech Zmartwychwstały obdarzy nas siłą do mężnego dawania świadectwa prawdzie, że życie zmienia się, ale nie kończy! – życzył nam ksiądz proboszcz.
Na końcu uroczystości podziękował pięknie wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i oprawę liturgii. Panu Krzysztofowi i jego rodzinie za troskę o naszą świątynie, chórowi za ubogacenie śpiewem liturgii, służbie liturgicznej i wszystkim świeckim osobom zaangażowanym w przygotowanie triduum, Pani Agnieszce Skarbek wraz z rodziną za ozdobienie grobu i ołtarza, panu Marianowi i Zbigniewowi za chrzcielnicę, anonimowym ofiarodawcom za oświetlenie prezbiterium, pani Renacie za elementy wystroju dolnego i górnego kościoła. Dziękował za czas wspólnej modlitwy, przeżywania tych najpiękniejszych świąt, za świadectwo wiary i zaprosił do uczestnictwa w oktawie świąt Wielkiej Nocy, by dziękować za nasze zbawienie.
W imieniu redakcji mediów parafialnych, również dziękujemy i życzymy błogosławionych świąt Wielkiej Nocy. Alleluja!!! Radujmy się!
Zobacz również

Bóg mówi do mnie codziennie

Wyjazd integracyjno-formacyjny
dla małżeństw z Domowego Kościoła podrejonu Kampinos, 
Kanie Helenowskie 2023

„Z pokorą stań przed Panem swym,
A On powiedzie cię dalej i dalej,
A On będzie z tobą szedł.”

Read More »