PATRONKA

Św. Małgorzata pochodziła z Antiochii Pizydyńskiej. Miała żyć na przełomie III/IV w. Jest jedną z ustanowionych przez Kościół katolicki Czterech Dziewic Głównych (obok Barbary, Doroty i Katarzyny) oraz jedną z Czternastu Świętych Wspomożycieli. Imię świętej pochodzi z greki i oznacza perłę (margaritēs). Według hagiografii św. Małgorzata była córką Edezjusza, kapłana pogańskiego. Została w tajemnicy nawrócona na chrześcijaństwo przez opiekunkę, która się nią zajmowała po śmierci matki. W czasie prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana zakochał się w niej namiestnik rzymski Olibriusz, którego nie chciała poślubić, twierdząc że jej wybranym jest Chrystus. Została uwięziona, a „W ciemnościach więziennych dziękowała święta Dziewica Bogu, że ją dopuścił do zaszczytu męczeństwa i że udzielił jej łaski wytrwałości, gdy wtem zbliżył się do niej straszliwy nieprzyjaciel. Podanie mówi, iż napadł ją w podziemiu więziennym kusiciel w przerażającej postaci smoka ognistego i sycząc rzucił się na nią, jakby ją chciał pożreć; ale bohaterka chrześcijańska spojrzała nań z uśmiechem, przeżegnała się i ze słowami psalmisty na ustach: »Po żmii i po bazyliszku chodzić będziesz« (Ps 90) śmiało postawiła nogę na karku potwora. Smok skręcił się w kłębek i skomląc zniknął, po czym dziwna światłość ogarnęła celę więzienną. Serce jej napełniło się niebiańską pociechą, straszne rany zagoiły się nagle, i przez całą noc śpiewała pieśni na cześć swego Boga”. Tyle dawne obrazowe podanie. Miała zostać ścięta ok. 303–305 r.
Uciekać się do niej można w zwątpieniach i pokusach. Poza tym jest patronką szczęśliwego porodu (w tym bólów porodowych) i dobrych narodzin. Jej atrybutami w ikonografii chrześcijańskiej są smok na łańcuchu, krzyż i gałązka palmowa. Święta jest patronką kilkudziesięciu polskich świątyń bądź parafii, głównie o metryce średniowiecznej. Wizerunek św. Małgorzaty widnieje ponadto w herbach kilku polskich miejscowości.

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA
7:00, 8:30, 10:00 (suma parafialna)
11:30 (Msz. święta z udziałem dzieci)
13:00( Msz. Święta z sakramentem Chrztu Świętego)
18:00, 20:00
DNI POWSZEDNIE
7:00, 17:00
18:30 
( w soboty z formularza niedzielnego)

SPOWIEDŹ

Sakrament pojednania sprawowany jest w dni powszednie oraz w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej.

kancelaria parafialna 

PN-CZW.: 10.00-12.00/16.00-18.00
PT: 10.00-12.00/17.00-19.00

W SOBOTY, ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI KANCELARIA NIECZYNNA

TEL.: (022) 751 10 04, 884 884 325 
(Telefony czynne w godzinach pracy kancelarii)
EMAIL: lomiankiparafia@gmail.com

KONTA PARAFIALNE

Konto PARAFIALNE
95 8009 0007 0000 1791 2001 0001 

Opłaty CMENTARZ
30 8009 0007 0000 1791 2001 0104

Konto CARITAS
03 8009 0007 0000 1791 2001 0105