Fundacja

Fundacja św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy

Cele Fundacji:

  • prowadzenie działalności charytatywnej
  • pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób
  • wspieranie rozwoju oświaty i wychowania, wspieranie rozwoju krajoznawstwa oraz organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
  • świadczenie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen
  • wspieranie projektów duszpasterskich realizowanych przez społeczność Kościoła Katolickiego.

CENTRUM  POMOCY  UKRAINIE przy Fundacji Św. Małgorzaty

Fundacja św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy w Łomiankach powstała 22.04.2022 roku na potrzeby parafii. Dwa dni później wojna na Ukrainie postawiła jej wyzwanie, którego nikt się nie spodziewał..

Przy Fundacji spontanicznie powstało Centrum Pomocy Ukrainie, wspaniała inicjatywa ludzi dobrej woli pod przewodnictwem charyzmatycznego Proboszcza Kościoła Św. Małgorzaty w Łomiankach ks. Jacka Siekierskiego. Jak owce na wezwanie swojego pasterza stawili się na plebanii parafianie, już pierwszego dnia agresji Rosji na Ukrainę, by nieść pomoc bliźniemu.

Bezinteresowna, ofiarna praca wyzwoliła w ludziach to co najlepsze i pozwoliła uaktywnić się talentom, o których istnieniu nawet nie wiedzieli. Stała się też aktywizatorem dla tych, którzy myśleli, że nie mogą się już na nic przydać lub, że nic nie potrafią. To tu w Centrum dowiedzieli się jak błędne było ich myślenie i jak wielkie dary posiadają.

W ciągu paru dni zorganizowano przewóz, wyżywienie i zakwaterowanie w prywatnych domach na terenie Łomianek 700 uchodźców a kilka dni później jeszcze 500.

Tak wielka liczba przybyłych i napływ darów wymusił koordynację działań i podział obowiązków.

Jak w każdej dobrze działającej firmie potrzebne są osoby mające ogląd całości, koordynatorzy poszczególnych sekcji a także promocja i kontakty z mediami. W krótkim czasie te wszystkie zadania udało się poprzydzielać kompetentnym osobom o wielkich sercach, które bezinteresownie dzielą się swoimi talentami. Powstała min. sekcja transportu i wolontariusze do obsługi magazynu.

Praca dobowa wymusiła system zmianowy, żeby pogodzić pracę wolontariacką z życiem osobistym i pracą zawodową.

Podziemia kościoła przeszły lifting na potrzeby magazynu i po niecałym miesiącu zaczęły wyglądać jak profesjonalna hurtownia.

Codziennie 60 osób zapisanych na dyżury i około 80 uczniów tutejszych szkół przyjmuje i wydaje tu żywność, odzież, środki czystościowe, pampersy, kosmetyki, leki, zabawki, wózki itd.

Stworzono rejestr mieszkań i rodzin gotowych przyjąć gości, formularze ewidencji przybyłych i ich potrzeb. Według tego schematu dwa razy w tygodniu wydawane jest zapotrzebowanie dla konkretnej osoby na dokument tożsamości.

Dziennie około 400 potrzebujących znajduje wsparcie rzeczowe, serdeczność a na maluchy czeka kącik z zabawkami.

Dary przywożą mieszkańcy, biznesmeni,  rolnicy, prywatni przedsiębiorcy oraz okoliczne parafie. W rozładunku pomagają mieszkańcy, wolontariusze oraz Ochotnicza Straż Pożarna.

Dzięki współpracy z Consolatą, Centrum doświadcza  pomocy z Włoch a darczyńcy po rozładunku, zabierają ze sobą uchodźców chętnych do wyjazdu do słonecznej Italii.

W ciągu trzech tygodni Centrum zagospodarowało 1,5 tony mąki, 1 tonę kaszy, 800 kg. cebuli, 600 kg. marchwi  250 kg. Pietruszki, 250 główek kapusty, 120 kg. Słoniny, 1 tona jabłek, 3500 jaj, 1000 l. Oleju ½ tony cukru, 750 kalafiorów, 20 ton -odzieży, zabawek, chemii .

Fundacja w ostatnich dniach marca, wysłała na tereny pogrążonej w wojnie Ukrainy, dary na kwotę 1 250 000 zł.

 Centrum a przede wszystkim ludzie je budujący, jest dostrzegane i doceniane nie tylko w mediach, gdzie głośno o iskrze pomocy, która wyszła w Łomianek ale i bezpośrednio będąc obiektem wizyt znamienitych gości. Podziemia  kościoła miały zaszczyt przyjąć w swoich progach najpierw Nuncjusza Apostolskiego Arcybiskupa Salwatore Pennacchio, a następnie kardynała Mario Grech sekretarza generalnego Synodu Biskupów. Wysłannikowi Rzymu towarzyszyli  kardynał Kazimierz Nycz, Metropolita warszawski oraz biskup Piotr Jarecki i bp pomocniczy Archidiecezji Warszawskiej.

Centrum to dzieło ludzi i dla ludzi. Każdy kto chce włączyć się w to dzieło, będzie w nim mile widziany, musi tylko wiedzieć, że kto raz dozna atmosfery podziemi kościoła św. Małgorzaty ten szybko o niej nie zapomni.

W chwili obecnej przedstawiciele Fundacji aktywnie angażują się w pracę Centrum Pomocy Ukrainie, które mieści się Kościele św. Małgorzaty w Łomiankach, wejście boczne od ul. Wiosennej.

Centrum Pomocy Ukrainie działa w środę w godzinach 9:00-12:00
Wszystkich gotowych do zapewnienia zakwaterowania, czy innego rodzaju pomocy prosimy o zgłoszenia poprzez formularz:
https://forms.gle/WZJBHJ18iXmkMKey5

lub mailowo: pomoc.lomiankiparafia@gmail.com

Dane rejestrowe:
Fundacja św. Małgorzaty Dziewicy i Męczennicy
Warszawska 121, 05-092 Łomianki

KRS: 954432, NIP: 118-223-69-66
MBS Bank w Łomiankach
Rachunek PLN: 38 8009 0007 0017 5369 2001 0001

dla przelewów zagranicznych:

Kod SWIFT/BIC: POLUPLPR / For foreing wire transfer:
IBAN rachunek w EUR: PL81 8009 0007 0017 5369 2001 0003

MSZE ŚWIĘTE

NIEDZIELA
7:00, 8:30, 10:00 (suma parafialna)
11:30 (Msz. święta z udziałem dzieci)
13:00( Msz. Święta z sakramentem Chrztu Świętego)
18:00, 20:00
DNI POWSZEDNIE
7:00, 17:00
18:30 
( w soboty z formularza niedzielnego)

SPOWIEDŹ

Sakrament pojednania sprawowany jest w dni powszednie oraz w niedzielę podczas każdej Mszy Świętej.

kancelaria parafialna 

PN-CZW.: 10.00-12.00/16.00-18.00
PT: 10.00-12.00/17.00-19.00

W SOBOTY, ŚWIĘTA I UROCZYSTOŚCI KANCELARIA NIECZYNNA

TEL.: (022) 751 10 04, 884 884 325 
(Telefony czynne w godzinach pracy kancelarii)
EMAIL: lomiankiparafia@gmail.com

KONTA PARAFIALNE

Konto PARAFIALNE
95 8009 0007 0000 1791 2001 0001 

Opłaty CMENTARZ
30 8009 0007 0000 1791 2001 0104

Konto CARITAS
03 8009 0007 0000 1791 2001 0105