Boże Ciało

„Nie zostawię Was sierotami, ale będę z Wami aż do skończenia świata”. Boże Ciało A.D. 2023 w parafii św. Małgorzaty w Łomiankach

– Każdego dnia adorujemy Boga w codzienności i w Eucharystii, a dziś w sposób szczególny w procesji wyjdziemy wraz z Nim na ulice naszego miasta, tak jak w wielu miejscach na świecie i w Polsce, aby dziękować Jezusowi za wszystko – mówił proboszcz Dariusz Kosk na rozpoczęcie mszy świętej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 8 czerwca br. Przywołał również wyjątkowy fragment zapowiadający Pocieszyciela z Ewangelii św. Jana.

W modlitwie wiernych wspólnota prosiła, aby Jezus jako Chleb Żywy obdarzał łaską wiary tych, co błądzą i poszukują, aby do zwaśnionych małżonków, sąsiadów i narodów przychodził z przebaczeniem, a we wszystkich zgromadzonych wzbudził tęsknotę i głód pokarmu Chleba Żywego. Pod koniec mszy wierni zostali zaproszeni do uczestnictwa w oktawie Bożego Ciała.

Wielkie podziękowania dla służby liturgicznej za pracę i zaangażowanie w przygotowanie świętowania, wszystkim wspólnotom za udział i niesienie feretronów w procesji, siostrom i dziewczynkom za sypanie kwiatów, a organiście Jankowi Królakowi za przygotowanie pięknego repertuaru oprawy muzycznej.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Zostało ono ustanowione przez papieża Urbana IV. Po raz pierwszy obchodzone było w Liège (dzisiejsza Belgia), w roku 1246 roku. Pierwsze wzmianki o obchodach Bożego Ciała w Polsce pochodzą z 1320 r., gdy święto zostało wprowadzone w diecezji krakowskiej przez biskupa Nankera. Upowszechnił je pisząc specjalny statut, zatwierdzony na zwołanym przez niego synodzie. W procesji uczestniczył król i dostojnicy państwowi. W czasach rozbiorów udział w procesjach był manifestacją przynależności narodowej, zaś po II wojnie światowej władze wielokrotnie wydawały zakaz urządzania procesji.

Obecnie obchody uroczystości wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po ulicach danej parafii. Procesja zatrzymuje się kolejno przy czterech ołtarzach, przy których czytane są związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. Lokalnie obchody święta przybierają rozbudowane formy.

Zobacz również

Boże Ciało

„Nie zostawię Was sierotami, ale będę z Wami aż do skończenia świata”. Boże Ciało A.D. 2023 w parafii św. Małgorzaty w Łomiankach

Read More »