Centrum Pomocy Ukrainie

CZEMU MA SŁUŻYĆ CENTRUM POMOCY UKRAIŃCOM – NASZA MISJA

Pomagamy tym ukraińskim rodzinom, które schroniły się w Łomiankach uciekając przed wojną.
Pracujemy na zasadzie wolontariatu.
Baza magazynowa składa się z towarów otrzymanych od darczyńców indywidualnych i osób prawnych a także zakupionych ze środków Fundacji.
Mamy ograniczone możliwości lokalowe, więc nowe osoby kwaterujemy w dużo mniejszym zakresie niż na początku, dając pierwszeństwo kobietom i dzieciom,
Staramy się jak najlepiej wspierać tych, którzy są zakwaterowani na terenie Łomianek
Pomagamy wszystkim, którzy się zgłoszą, nie tylko tym, którzy znaleźli mieszkanie z zasobów parafii
Staramy się wspierać kompleksowo, współpracując w tym zakresie z innymi instytucjami.
Zagospodarowujemy potencjał:
Ukraińców – włączamy ich do pomocy w Centrum.
parafian – zachęcamy do wolontariatu
mieszkańców Łomianek – zapraszamy do wspierania CPU na różne sposoby
Pamiętamy o tych rodzinach, które goszczą Ukraińców. Monitorujemy ich sytuację, potrzeby, i jak sobie radzą.
Mamy bazę “awaryjnych” rodzin, które przejmą Ukraińców, gdy pierwsza rodzina goszcząca nie będzie mogła dalej udostępniać lokali.
Obecnie baza wolontariuszy zawiera około 200 osób, gotowych świadczyć pomoc w bardzo różnym zakresie.
Cały czas z wielką radością witamy osoby chcące wesprzeć Centrum swoim czasem, pracą i zaangażowaniem !

Pamiętamy, że jesteśmy wspólnotą, że w ten sposób realizujemy przykazanie miłości bliźniego

ZASADY ZAKWATEROWANIA I POBYTU OSÓB PRZYBYŁYCH NA TEREN GMINY ŁOMIANKI 
Z TERENÓW OBJĘTYCH DZIAŁANIAMI WOJENNYMI, ZA POŚREDNICTWEM CENTRUM POMOCY UCHODŹCOM FUNDACJI ŚW. MAŁGORZATY W ŁOMIANKACH

1. Regulamin dotyczy zakwaterowania osób, które przekroczyły granicę z RP po 24.02.2022 r. uciekając przed działaniami wojennymi,
2. Osoby wyszczególnione w pkt. 1 zostaną skierowane do miejsc zakwaterowania wskazanych przez Centrum Pomocy Uchodźcom Fundacji Św. Małgorzaty w Łomiankach (zwanym dalej Centrum),
3. Przez miejsca zakwaterowania, o których mowa w pkt 2 rozumie się domy, mieszkania, pokoje oraz inne lokale zgłoszone do Centrum przez osoby prywatne, które chcą je udostępnić w formie użyczenia osobom wskazanym w pkt 1.
4. Priorytetem Centrum jest zapewnienie pomocy kobietom i dzieciom, i im przysługuje pierwszeństwo zapewnienia miejsca zakwaterowania,
5. Cudzoziemca kwateruje się w miarę możliwości wraz z innymi członkami jego rodziny,
6. Centrum prowadzi rejestr miejsc zgłoszonych do zakwaterowania oraz osób do nich skierowanych,
7. Niezwłocznie po wykwaterowaniu, właściciel miejsca, o którym mowa w pkt 3 powinien zgłosić ten fakt do Centrum,
8. Centrum dysponując bazą miejsc do zakwaterowania, pośredniczy w połączeniu potrzebujących z dobroczyńcami – jednak nie ponosi odpowiedzialności za działania tak jednej jak i drugiej strony umowy użyczenia,
9. Pomoc Centrum nie ogranicza się do oferowania miejsc kwaterunku. Centrum w miarę posiadanych zasobów służy pomocą we wszystkich kwestiach związanych z pobytem na terytorium RP osób o których mowa w pkt. 1, a w szczególności, w oparciu o zgłaszane potrzeby, dostarcza im środki czystości, żywność, ubrania;
10. Mając na względzie dbałość o ochronę praw zarówno użyczającego jak i korzystającego z miejsca zakwaterowania, Centrum doradza zawarcie w formie pisemnej umowy użyczenia lokalu:
– z określeniem stron umowy,
– przedmiotu umowy,
– czasu trwania umowy,
– możliwości, przyczyn i okresów wypowiedzenia,
– zastrzeżeniem zakazu przekazywania przedmiotu umowy osobom trzecim,
– szczegółowym opisaniem kosztów związanych z utrzymaniem użyczonego przedmiotu,
– a także jeśli użyczający i korzystający wspólnie użytkują lokal z ustaleniem zasad funkcjonowania takich jak: cisza nocna, możliwość przyjmowania gości, posiłki itp.
11. Wszelkie działania mające znamiona naruszenia prawa, należy zgłaszać do odpowiednich organów i służb, w szczególności straży miejskiej i policji.

Reportaż Krzysztofa Ziemca  „Iskra z Łomianek” zwraca uwagę na kilka kwestii:  pierwsza, że wystarczy dobry pasterz, który wskaże kierunek a jego owce za nim pójdą. I tak się stało w Łomiankach. Na wezwanie ks. Jacka Siekierskiego odpowiedziały setki osób, bez podziału na narodowość, wyznanie czy płeć. Chociaż kobieca empatia i wsparcie, porozumienie między matkami są nie do przecenienia 😊  Poszła iskra, a z nią w sercach ludzi zapłonął ogień.

To druga kwestia – ten ogień miłości, dobra i bezinteresowności w ludziach drzemie, trzeba tylko iskry by go wzniecić. Trzeba ludziom stworzyć możliwość pokazania światu pięknego oblicza człowieczeństwa, a dalej już zadzieje się cud.

Parafianie z Łomianek od pierwszego dnia wojny przyjmowali do swych domów ukraińskich uchodźców. Teraz działają już jak dobrze zorganizowana firma. Firma pod kierownictwem proboszcza Jacka Siekierskiego i jak sami mówią Opatrzności Bożej.  W reportażu widać zaledwie garstkę zaangażowanych w to dzieło osób. Mamy ich ponad 150, ale chcemy szczególnie w tym miejscu wspomnieć koordynatorki: Annę Kicinger, Edytę Skrodzką, Paulinę Błażewską, Joannę de Jong  i Katarzynę Szupryczyńską. I oczywiście Anie Apalkow – szefową wolontariuszy.  Agnieszka Wróbel i Agnieszka Szczurek – Panie od zadań specjalnych. Komunikacja i media szalony, energetyczny team Korina Bulenda Nowak i Anita Łodzińska. Na 1 linii frontu recepcje – Gosia Krzeska, Marta Górnikowska, Anna Dukaczewska, Bożena, Katarzyna. Oraz nasi wspaniali Panowie; Janek Łuszkiewicz oraz Marcin Wójciuk. Wspierające nasz dziewczyny z Ukrainy Larysa, Nadia i Lesia. Kasia od ciuchów, Marylka od fashion.  Najpilniejsze wśród pilnych Basia i Agnieszka, oraz wzorowe młode wolontariuszki Ola i Martyna bez nich i pozostałych wolontariuszy oraz darczyńców tego dzieła by nie było. Centrum współpracuje ściśle z okolicznymi parafiami oraz Consolata Poland i tu na szczególne wyróżnienie zasługuje ksiądz Luca Bovio.  Nie można mówić o Centrum pomocy Ukrainie nie wspominając o współpracy z Januszem Zawadzkim, dyrektorem Centrum Kultury w Łomiankach, z którym, przy zaangażowaniu radnej – naszej parafianki Magdaleny Cłapińskiej, uruchomiliśmy czynny trzy razy w tygodniu punkt wsparcia psychologicznego, medycznego i prawnego dla ukraińskich kobiet.

 Korina w reportażu akcentuje talenty, umiejętności, czas i zaangażowanie jakie wolontariusze wnieśli do Centrum Pomocy Ukrainie. Zwraca uwagę na współpracę lokalnej społeczności połączonej w słusznej w sprawie. Ale w tej relacji pomocniczości obie strony zyskują. Co podkreśla ks. Jacek Siekierski: dajemy miłość drugiemu człowiekowi ale również tą miłość otrzymujemy. Ludzie przychodzą do pracy w Centrum, bo stali się częścią wspólnoty, wspólnoty ponad podziałami – złączeni wspólną sprawą mówi Joanna. A Anita pokazuje, że ta cała sytuacja na Ukrainie, uczy nas Polaków wdzięczności za proste rzeczy.

 Jedna z wolontariuszek w reportażu mówi: „Przychodzę tu po pracy jest ciężko, ale wychodzę i czuję, że żyję. Człowiek dostaje skrzydeł”. Tylko dając drugiemu to co mamy najlepszego możemy poczuć prawdziwą radość. Dając wiele, równie wiele otrzymujemy. Jeżeli człowiek jest w potrzebie to chrześcijanin musi dać Miłosierdzie Boże drugiemu człowiekowi inaczej zaprzeczyłby swojemu chrześcijaństwu. – mówi ks. Siekierski. Na podwalinach wojny, ze zła zrodził się ogrom dobra. Jesteśmy tego świadkami na co dzień w Centrum Pomocy Ukrainie – zobaczcie sami.

https://vod.tvp.pl/video/glebia-ostrosci,iskra-z-lomianek-08052022,59686446?fbclid=IwAR1yvUYISY-VUs-Czcm6d0dIzrk-08rUsDrOtxxUiaUzFjCtnP2l07CUqpU

Zobacz również

Boże Ciało

„Nie zostawię Was sierotami, ale będę z Wami aż do skończenia świata”. Boże Ciało A.D. 2023 w parafii św. Małgorzaty w Łomiankach

Read More »